مدیر منطقه دو

مدیر منطقه 2 شهرداری مهندس کیومرث فدائی‌فر