پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۳

بازدید میدانی از پروژه‌های عمرانی منطقه دو قزوین

بازدید میدانی از پروژه‌های منطقه دو قزوین توسط فدائی‌فر سرپرست منطقه دو و معاون عمرانی این منطقه صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین؛ این بازدید با هدف بررسی مشکلات و آخرین وضعیت پروژه‌ها صورت گرفت.

در این بازدید موضوع مشکلات پروژه‌های عمرانی این منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

پایان پیام

تصاویر مرتبط