ارتباط با مدير شهرداري منطقه دو

 

ملاقات حضوري :  یک شنبه هر هفته ازساعت 10 صبح الي 12 ظهر با هماهنگي قبلي
 
تماس تلفني    : 33337272 – 0281
 
مكاتبات         : صندوق مكاتبات با مديرت در ساختمان