یکشنبه ۱۳۸۹/۰۸/۰۲

تمديد پروانه ساختمان

تمديد پروانه ساختمان

 

مدارك مورد نياز تمديد پروانه
1-كپي سند مالكيت ( تمام صفحات )
2-كپي كارت ملي مالك / وكيل
3-كپي فيش نوسازي ( عوارض ساليانه ) ارائه فيش الزامي است
4-كپي گزارش ناظر
5-كپي پروانه / اصلاح پروانه
 
رديف
شرح اقدامات
واحد/مسئول
توضيحات
1
درخواست تمديد پروانه توسط مالك
--
فرم درخواست تمديدپروانه ساختماني پر شود
2
ثبت در دفتر دبيرخانه
دبيرخانه
---
3
تشكيل پرونده
روابط عمومي دايره فني
---
4
تعيين نوبت بازديد
روابط عمومي دايره فني
---
5
بازديد از محل
دايره فني
مدارك لازم: 1-نقشه هوايي 2-اصل و فتوكپي شناسنامه مالك3-مفاصا حساب و پرونده قبلي
6
نوشتن پيش نويس تمديد پروانه
دايره فني
---
7
تايپ پيش نويس تمديد پروانه
روابط عمومي
در صورت عدم تائيد تشكيل كميسيون ماده صد (بررسي بعد از بازديد) بعد از راي كميسيون ماده صد بايد تسويه گردد.
8
امضاي تمديد پروانه توسط كارشناس و مسئول دايره فني
دايره فني
فرم پيش نويس تمديد پروانه تكميل مي گردد.
9
تائيد درآمد در صورت عدم بدهي
درآمد
در صورت انقضاي مهلت پروانه و محاسبات عوارض اخذ خواهد .
10
تائيد نوسازي در صورت عدم بدهي
نوسازي
نسخه دوم به تائيدمعاون رسيده ونسخه اصلي بعد از تائيد مدير منظقه ارائه مي گردد.
11
تائيد معاون / مدير منطقه
شهردار
---
12
صدور تمديد پروانه.
دبيرخانه
---
13
پايان
---
---

تمديد پروانه ساختمان