آیین بهره برداری و کلنگ زنی پروژه های شهرداری با رویکرد محله محوری به مناسبت روز شهردار