محبوبترین ها

 • پروژه لوله گذاری دفع آب‌های سطحی منطقه دو، 80 درصد رشد فیزیکی دارد

 • 380 متر پیاده روسازی آسفالت در ناحیه آزادگان انجام شد

 • فاز دوم پروژه بستر سازی رودخانه بازار 45 درصد رشد فیزیکی دارد

 • 153 مورد مراجعه مردمی در ناحیه شهیدبابایی به ثبت رسید

 • پروژه احداث سوله ورزشی شرق بلوار باهنر 5 درصد رشد فیزیکی دارد

 • پیاده روسازی 320 متر از معابر ناحیه شهیدبابایی قزوین

 • پروژه مجموعه ورزشی شقایق 2 نزدیک به 10 درصد رشد فیزیکی دارد

 • 216 متر مربع از معابر ناحیه آزادگان جدول‌گذاری شد

 • منطقه دو شهرداری قزوین در هفته ای که گذشت

 • 426 متر از معابر ناحیه شهیدبابایی ترمیم و بهسازی شد

 • پروژه احداث نمازخانه بوستان ملت 35 درصد رشد فیزیکی دارد

 • فاز دوم آماده سازی سطح منطقه دو 65 درصد رشد فیزیکی داشته است

 • پیگیری 114 مورد از مشکلات ناحیه آزادگان از سازمان‌ها و ادارات مرتبط در ماه گذشته

 • 688 متر ترمیم ترانشه معابر در منطقه دو شهرداری قزوین انجام شد

 • ثبت 100 پیام در سامانه 137 منطقه 2 شهرداری قزوین

 • 220 متر از معابر ناحیه آزادگان لکه گیری شد

 • پروژه فرهنگسرای هادی آباد 25 درصد رشد فیزیکی دارد

 • محل استقرار وانت بار های میوه فروش در منطقه دو شهر قزوین مشخص شد

 • تولید و انتشار 280 خبر از منطقه 2 شهرداری قزوین در فصل زمستان

 • منطقه دو شهرداری قزوین در هفته ای که گذشت