شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

فدایی فر:

معضلات ناحیه شهری آزادگان پیگیری شد

کیومرث فدایی فر، مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: مهم ترین معضلات و مشکلات شهری ناحیه آزادگان در دی ماه امسال پیگیری شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین؛ فدایی فر گفت: در دی ماه امسال، منطقه دو شهرداری قزوین در ناحیه شهری آزادگان 9 مورد ترمیم و نصب دریچه و 12 متر ترمیم و نصب پل فلزی انجام داده است.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت، 350 متر مربع از معابر ناحیه شهری آزادگان نیز لکه گیری شده است.

مدیر منطقه دو شهرداری تصریح کرد: البته در دی ماه، در این ناحیه شهری اقدامات مختلفی در زمینه ترمیم ترانشه معابر، پیاده روسازی، آسفالت و کفپوش، ترمیم و نصب و جداول و غیره انجام شده که امیدواریم سبب افزایش رضایت شهروندان شود.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط