یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳

فدایی فر:

در دی ماه 98 از 122 مورد ساخت و ساز غیر مجاز ممانعت شده است

کیومرث فدایی فر، مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: در دی ماه امسال از 122 مورد ساخت و ساز و تعمیرات غیر مجاز ممانعت شده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین؛ فدایی فر درباره گزارش عملکرد واحد اجرائیات این منطقه در دی ماه امسال گفت در این مدت از 122 مورد ساخت و ساز و تعمیرات غیر مجاز ممانعت شده است.

وی افزود: دریافت حکم قضایی جهت ممانعت از ساخت و ساز 13 مورد، اجرای حکم هشت مورد و ارائه اخطار کتبی جهت تعطیل کار 243 مورد را در دی ماه امسال در منطقه دو شهرداری قزوین شاهد بوده ایم.

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین عنوان کرد: براساس آمار، واحد اجرائیات در منطقه دو شهرداری قزوین در دی ماه امسال 9 مورد اخذ تعهد کتبی از متخلفین، 60 مورد جمع آوری وسایل متخلفین، 11 مورد اخطار کتبی به مغازه داران و 19 مورد هم جمع آوری وسایل و لوازم کار را داشته است.

فدایی فر خاطرنشان کرد: از شهروندان منطقه دو قزوین درخواست می شود از ساخت و ساز غیرمجاز و تخلف در زمینه های مختلفی که سبب اخطار و یا اجرای حکم می شود، خودداری کنند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط