هشت مورد ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه دو تخریب شد

هشت مورد ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه دو تخریب شد به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو قزوین، سلیمان بهرامی در خصوص عملکرد اجرای احکام اظهار کرد: فروردین امسال ۵ مورد و اردیبهشت ماه...

۲۹۹ مراجعه مردمی به ناحیه شهید بابایی ثبت شد

در مدت بهمن ۱۴۰۱؛ ۲۹۹ مراجعه مردمی به ناحیه شهید بابایی ثبت شد به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو قزوین؛ سلیمان بهرامی در خصوص عملکرد ناحیه شهید بابایی در مدت بهمن ماه سال جاری...

انتصاب سرپرست سازمان عمران شهرداری قزوین

انتصاب سرپرست سازمان عمران شهرداری قزوین به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو قزوین؛ ظهر امروز با حکم دکتر مهدی صباغی شهردار قزوین، ایزدمهر زارعی به‌ عنوان سرپرست سازمان عمران...

ممانعت از ۶۳ مورد ساخت و ساز و تعمیرات غیرمجاز در منطقه دو

ممانعت از ۶۳ مورد ساخت و ساز و تعمیرات غیرمجاز در منطقه دو به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین؛ سلیمان بهرامی اظهار کرد: در مدت دی ماه امسال از ۶۳ مورد ساخت و ساز و تعمیرات...

۷۰ مترمربع از معابر ناحیه اندیشه لکه گیری و ترمیم ترانشه شدند

۷۰ مترمربع از معابر ناحیه اندیشه لکه گیری و ترمیم ترانشه شدند به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین؛ سلیمان بهرامی اظهار کرد: با هدف سهولت در تردد خودروها و رفاه حال شهروندان،...

صدور بیش از ۵۰۰ مجوز در حوزه های مختلف توسط منطقه دو شهرداری در سال جاری

بهرامی خبرداد: صدور بیش از ۵۰۰ مجوز در حوزه های مختلف توسط منطقه دو شهرداری در سال جاری به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین؛ سلیمان بهرامی با اشاره به عملکرد واحد شهرسازی...