دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۱

محمد حسن ایرانخواه: مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی گفت؛

روزانه 20 دستگاه اتوبوس درون شهری، با محلول نانو نقره، مس صفرشویی می شود. .

با توجه به پیشگیری و شیوع ویروس منحوس کرونا ؛ تمهیداتی اتخاذ شد که روزانه 20دستگاه اتوبوس های این سازمان به طور مستمر از قبیل: بدنه داخلی و بیرونی ، موتور، کف ، صندلی ها ، سقف ، میله ها با محلول نانو نقره ، مس ؛ صفرشویی و گندزدایی می گردد.

 

به گزارش روابط عمومی  سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین ، محمد حسن ایرانخواه گفت ؛

هم اکنون کارواش بزرگ سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین به طور مستمر فعال بوده و روزانه  بیش از 20 دستگاه اتوبوسهای شهری، توسط کاربران و دستگاه کارواش تمام اتوماتیک (باس واش ) صفرشویی و گندزدایی می گردد.پایان

تصاویر مرتبط