پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۳۰

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین:

نصب 26 مورد دریچه در منطقه دو شهرداری قزوین

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: 26 مورد نصب دریچه در منطقه دو شهرداری قزوین در خرداد ماه امسال انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین، بهرامی با اشاره به این خبر اظهار کرد: این منطقه در طول روز خدمات زیادی را برای ایجاد یک زندگی با آرامش و آسایش بری شهروندان قزوینی انجام می دهد.

وی افزود: این خدمات و عملیات های عمرانی شامل لکه گیری، ترمیم ترانشه معابر، پیاده رو سازی، اجرای جدول، نصب دریچه و غیره می شود.

این مسوول گفت: در یکی از این عملیات های عمرانی در خرداد ماه امسال 26 مورد نصب دریچه در منطقه دو شهرداری قزوین انجام شده که 14 مورد مربوط به ناحیه شهری آزادگان و 12 مورد مربوط به ناحیه شهری شهیدبابایی است.

بهرامی اضافه کرد: سرقت این دریچه مهم ترین مشکل منطقه دو شهرداری قزوین در این زمینه است و نصب بیشتر این دریچه ها به دلیل مفقودی آنها است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط