پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۵

بهرامی:

یک هزار و 868 متر ترمیم ترانشه معابر در ناحیه آزادگان انجام شد

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: سال گذشته در ناحیه شهری آزادگان یک هزار و 868 متر ترمیم ترانشه معابر انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین، بهرامی با اشاره به مهم ترین اقدامات این منطقه در سال گذشته اظهار کرد: منطقه 2 شهرداری قزوین درسال گذشته اقدامات متعددی را در زمینه لکه گیری، ترمیم ترانشه معابر، پیاده روسازی، آسفالت و کفپوش، ترمیم یا نصب جداول، دریچه، پل فلزی، دال بتنی و غیره در ناحیه شهری آزادگان انجام داده است.
وی افزود: بسیاری از این اقدامات با توجه به درخواست های مردم این منطقه، نظارت هایی که به صورت مستمر توسط کارشناسان اتفاق می افتد و لزوم زیباسازی فضای این منطقه انجام شده است.
مدیر منطقه دو شهرداری قزوین عنوان کرد: براساس همین سیاست ها سال گذشته در ناحیه شهری آزادگان یک هزار و 868 متر ترمیم ترانشه معابر انجام شده است.
بهرامی خاطرنشان کرد: موضوع تخریب آسفالت که پس از حفاری دستگاه های خدمات رسان برای انجام خدمات اتفاق می افتد یکی از موضوعاتی است که شهروندان با آن روبرو هستند و به همین دلیل این منطقه سعی می کند این عملیات ها را در مدت کوتاهی انجام دهد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط