پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۳

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین خبر داد؛

انجام 412 متر پیاده‌روسازی آسفالت در ناحیه شهید بابایی

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: خردادماه امسال 412 متر پیاده رو سازی آسفالت در ناحیه شهری شهید بابایی منطقه دو شهرداری به ثبت رسیده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین، سلیمان بهرامی اظهار کرد: منطقه 2 شهرداری به صورت روزانه و ماهانه فعالیت های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و اجتماعی مختلفی را با توجه به نیاز و درخواست شهروندان و در راستای جلب رضایت آنان ارائه می دهد.

او افزود: خدمات عمرانی این منطقه بیشتر شامل لکه‌گیری معابر، ترمیم ترانشه معابر، پیاده‌روسازی آسفالت، ترمیم یا نصب جداول و غیره می شود.

این مسئول گفـت: یکی از این خدمات که در ناحیه شهری شهید بابایی منطقه دو شهرداری در خردادماه امسال در ناحیه شهری شهید بابایی انجام شده، پیاده‌روسازی آسفالت بوده که بیشتر در مناطق تازه‌ساخت شهر صورت گرفته است.

بهرامی اضافه کرد: بر اساس متراژ ثبت شده توسط کارشناسان این منطقه، خردادماه امسال 412 متر پیاده‌روسازی آسفالت در ناحیه شهری شهید بابایی منطقه دو شهرداری به ثبت رسیده است.

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین اظهار امیدواری کرد؛ بتوان با انجام این خدمات، رضایت شهروندی را در این منطقه افزایش داد.

یادآور می‌شود؛ منطقه 2 شهرداری قزوین دارای دو ناحیه متصل شهری آزادگان و شهید بابایی است.

پایان پیام

تصاویر مرتبط