سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

در خرداد ماه امسال؛

938 متر ترمیم ترانشه معابر در ناحیه شهید بابایی انجام شده است

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: در خرداد ماه امسال در ناحیه شهری شهیدبابایی 938 متر ترمیم ترانشه معابر انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین؛ سلیمان بهرامی با اشاره به مهم ترین اقدامات این منطقه در خرداد ماه امسال اظهار کرد: منطقه 2 شهرداری قزوین در خرداد ماه امسال اقدامات متعددی را در زمینه لکه گیری، ترمیم ترانشه معابر، پیاده روسازی، آسفالت و کفپوش، ترمیم یا نصب جداول، دریچه، پل فلزی، دال بتنی و غیره در ناحیه شهری شهید بابایی انجام داده است.

او افزود: بسیاری از این اقدامات با توجه به درخواست های مردم این منطقه، نظارت هایی که به صورت مستمر توسط کارشناسان اتفاق می افتد و لزوم زیباسازی فضای این منطقه انجام شده است.

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین عنوان کرد: براساس همین سیاست ها در خرداد ماه امسال در ناحیه شهری شهید بابایی 938 متر ترمیم ترانشه معابر انجام شده است.

بهرامی خاطرنشان کرد: موضوع تخریب آسفالت که پس از حفاری دستگاه های خدمات رسان برای انجام خدمات اتفاق می افتد یکی از موضوعاتی است که شهروندان با آن روبه‌رو هستند و به همین دلیل این منطقه سعی می کند این عملیات ها را در مدت کوتاهی انجام دهد.

پایان پیام

تصاویر مرتبط