دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

بهرامی:

پیگیری 187 مورد از معضلات ناحیه آزادگان از سازمان‌های مختلف شهرداری قزوین

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: براساس آمار ثبت شده در آذر ماه امسال 187 مورد پیگیری معضلات و مشکلات ناحیه شهری آزادگان از سازمان ها و ادارت مختلف به ثبت رسیده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین؛ بهرامی با تشریح فعالیت ناحیه آزادگان در آذر ماه امسال اظهار کرد: در آذر ماه امسال منطقه دو شهرداری قزوین تمرکز ویژه ای را برای برطرف شدن مشکلات ناحیه شهری آزادگان به کمک سازمان ها و ادارات مختلف داشت.


وی بیشترین مشکلات پیگیری شده در ناحیه آزادگان را درباره موضوعات خدمات‌رسانی، عمران و پسماند عنوان کرد و گفت: در آذر ماه امسال برای برطرف شدن مشکلات ناحیه شهری آزادگان با سازمان های مختلفی از جمله سازمان عمران، سازمان مدیریت پسماندها، سازمان فرهنگی و ورزشی، سازمان فضای سبز، سازمان ترافیک و غیره ارتباط داشته ایم.


مدیر منطقه دو شهرداری قزوین در ادامه بیان کرد: براساس آمار ثبت شده در آذر ماه امسال 187 مورد پیگیری معضلات و مشکلات ناحیه شهری آزادگان از سازمان ها و ادارت مختلف به ثبت رسیده است.


بهرامی خاطرنشان کرد: براساس این آمار سازمان های خدمات رسان با 72 مورد و سازمان ترافیک با 9 مورد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان همکاری را با این ناحیه داشته اند.


وی گفت: ناحیه شهری آزادگان در آذر ماه امسال در مدیریت پسماندها 21 مورد، سازمان فضای سبز 19 مورد و سازمان عمران 51 مورد پیگیری معضلات مختلف را انجام داده است.


پایان پیام.

تصاویر مرتبط