سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

بهرامی:

272 متر پیاده روسازی در ناحیه شهیدبابایی انجام شد

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: 272 متر پیاده رو سازی آسفالت و کف پوش در ماه گذشته در ناحیه شهری شهیدبابایی منطقه دو شهرداری قزوین به ثبت رسیده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین، بهرامی بااشاره به فعالیت های عمرانی این منطقه در ماه گذشته اظهارکرد: منطقه 2 شهرداری قزوین به صورت روزانه و ماهانه فعالیتهای عمرانی، خدماتی، فرهنگی و اجتماعی مختلفی را با توجه به نیاز و درخواست شهروندان ارایه می دهد که امیدواریم مورد قبول شهروندان قرار گیرد.

وی افزود: خدمات عمرانی این منطقه بیشتر شامل لکه گیری معابر، ترمیم ترانشه معابر، پیاده رو سازی آسفالت، ترمیم یا نصب جداول و غیره می شود.

این مسوول گفـت: یکی از این خدمات که در ناحیه شهری شهیدبابایی منطقه دو شهرداری قزوین در ماه گذشته انجام شده پیاده رو سازی آسفالت و کف پوش است که بیشتر در مناطق تازه ساخت شهر صورت گرفته است.

بهرامی اضافه کرد: براساس متراژ ثبت شده توسط کارشناسان این منطقه در آذر ماه امسال 272 متر پیاده رو سازی در ناحیه شهری شهیدبابایی منطقه دو شهرداری قزوین به ثبت رسیده که 220 متر پیاده رو سازی آسفالت و 52 متر کف پوش بوده است.

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین اظهار کرد: امیدواریم با انجام این خدمات بتوانیم رضایت شهروندی را در این منطقه افزایش دهیم.


منطقه 2 شهرداری قزوین دارای دو ناحیه متصل شهری آزادگان و شهیدبابایی است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط