چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۹

مدیر منطقه دو خبر داد:

پیگیری 87 مورد از مشکلات ناحیه شهیدبابایی از سازمان‌های مرتبط با شهرداری

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: 87 مورد از مشکلات ناحیه شهیدبابایی از سازمان‌های مرتبط با شهرداری در خرداد ماه امسال پیگیری شده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین؛ بهرامی با تشریح فعالیت ناحیه شهیدبابایی در خرداد ماه امسال اظهار کرد: در ماه گذشته اقدامات عمرانی و خدماتی مختلفی برای برطرف شدن مشکلات ناحیه شهری شهیدبابایی انجام شده است.


وی بیشترین مشکلات پیگیری شده در ناحیه شهیدبابایی را درباره موضوعات خدمات‌رسانی، عمران و پسماند عنوان کرد و گفت: در ماه گذشته برای برطرف شدن مشکلات ناحیه شهری شهیدبابایی با سازمان های مختلفی از جمله سازمان عمران، سازمان مدیریت پسماندها، سازمان فرهنگی و ورزشی، سازمان فضای سبز، سازمان ترافیک و غیره ارتباط داشته ایم.


مدیر منطقه دو شهرداری قزوین در ادامه بیان کرد: براساس آمار ثبت شده در خرداد ماه امسال 87 مورد پیگیری معضلات و مشکلات ناحیه شهری شهیدبابایی از سازمان ها و ادارت مختلف به ثبت رسیده است.


بهرامی خاطرنشان کرد: براساس این آمار سازمان های عمران با 32 مورد و سازمان فرهنگی و ورزشی با 5 مورد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان همکاری را با این ناحیه داشته اند.


پایان پیام.

تصاویر مرتبط