پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۳۰

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین:

برخی از معضلات ناحیه شهری آزادگان برطرف شد

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: برخی از معضلات ناحیه شهری آزادگان منطقه 2 شهرداری قزوین در خرداد ماه امسال برطرف شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین، بهرامی با اعلام این خبر اظهارکرد: منطقه 2 شهرداری قزوین دارای 2 ناحیه آزادگان و شهیدبابایی است که به صورت روزانه خدمات زیادی در این نواحی انجام می شود.

وی افزود: به طور مثال در خرداد ماه امسال بسیاری از معضلات ناحیه شهری آزادگان این منطقه با توجه به نظارت کارشناسان این ناحیه و نظرات شهروندان برطرف شده است.

این مسوول گفت: این معضلات در زمینه لکه گیری معابر، ترمیم ترانشه معابر، پیاده رو سازی آسفالت و کفپوش، ترمیم یا نصب جداول، ترمیم یا نصب دریچه، ترمیم یا نصب پل فلزی و غیره بوده است.

بهرامی اضافه کرد: در خرداد ماه امسال 330 متر مربع از معابر این ناحیه شهری لکه گیری، 240 متر مربع ترمیم ترانشه معابر و 415 متر مربع پیاده رو سازی آسفالت و کفپوش شده است.

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین اظهار کرد: 257 متر ترمیم یا نصب جداول، 14 مورد ترمیم یا نصب دریچه و پنج  مورد ترمیم یا نصب پل فلزی از دیگر اقدامات انجام شده در این ناحیه بوده است.

وی افزود: امیدواریم که این اقدامات انجام شده باعث کاهش مشکلات شهری در این ناحیه شود.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط