شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

بهرامی:

750 متر پیاده روسازی آسفالت در ناحیه شهیدبابایی انجام شد

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: مرداد ماه امسال 750 متر پیاده رو سازی آسفالت در ناحیه شهری شهیدبابایی منطقه دو شهرداری قزوین به ثبت رسیده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین، بهرامی با اعلام این خبر اظهارکرد: منطقه 2 شهرداری قزوین به صورت روزانه و ماهانه فعالیت های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و اجتماعی مختلفی را با توجه به نیاز و درخواست شهروندان ارایه می دهد که امیدواریم مورد قبول شهروندان قرار گیرد.

وی افزود: خدمات عمرانی این منطقه بیشتر شامل لکه گیری معابر، ترمیم ترانشه معابر، پیاده رو سازی آسفالت، ترمیم یا نصب جداول و غیره می شود.

این مسوول گفـت: یکی از این خدمات که در ناحیه شهری شهیدبابایی منطقه دو شهرداری قزوین در مرداد ماه امسال در ناحیه شهری شهیدبابایی انجام داده است، پیاده رو سازی آسفالت است که بیشتر در مناطق تازه ساخت شهر صورت گرفته است.

بهرامی اضافه کرد: براساس متراژ ثبت شده توسط کارشناسان این منطقه در مرداد ماه امسال 750 متر پیاده رو سازی آسفالت در ناحیه شهری شهیدبابایی منطقه دو شهرداری قزوین به ثبت رسیده است.

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین اظهار کرد: امیدواریم با انجام این خدمات بتوانیم رضایت شهروندی را در این منطقه افزایش دهیم.


منطقه 2 شهرداری قزوین دارای دو ناحیه متصل شهری آزادگان و شهیدبابایی است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط