چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

فدایی فر:

پروژه پیاده روسازی بلوار مدرس 47 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: پروژه پیاده رو سازی خیابان بلوار مدرس از سه راه عدل تا چهار راه محمد رسوال الله (ص) 47 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین کیومرث فدایی فر با اشاره به مهم ترین اقدامات عمرانی که در حال حاضر در این منطقه در حال عملیاتی شدن است، اظهار داشت: یکی از پروژه هایی که در حال حاضر منطقه دو شهرداری قزوین در حال اجرای آن است پروژه پیاده رو سازی خیابان بلوار مدرس از سه راه عدل تا چهار راه محمد رسوال الله (ص) است.
وی افزود: این پروژه در حال حاضر 47 درصد رشد فیزیکی داشته است و امیدواریم با تامین اعتبارات لازم در بازه زمانی 6 ماه این پروژه را به اتمام برسانیم.
مدیر منطقه دو شهرداری قزوین عنوان کرد: برای این پروژه بیش از 13 میلیارد ریال اعتبار لازم است که تا به امروز بیش از 37 درصد آن تامین شده است.
فدایی فر خاطرنشان کرد: این پروژه با هدف احترام به عابران پیاده به ویژه سالمندان، کم توانان جسمی و کودکان برای سهولت در عبور و مرور آنها در حال احداث است.
پایان پیام.

تصاویر مرتبط