سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

حیدری:

309 متر ترمیم ترانشه معابر در ناحیه آزادگان انجام شد

معاون عمرانی منطقه دو شهرداری قزوین گفت: مهر ماه امسال، 309 متر مربع ترمیم ترانشه معابر در ناحیه شهری آزادگان انجام شده است

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین، حیدری با اشاره به مهمترین اقدامات منطقه دو شهرداری قزوین در مهر ماه امسال اظهار کرد: منطقه دو شهرداری قزوین در تیر ماه امسال اقدامات متعددی را در زمینه لکه  گیری و ترمیم، ترمیم ترانشه معابر، پیاده روسازی آسفالت و کفپوش، ترمیم یا نصب جدول، دریچه، پل فلزی، دال بتنی و... در ناحیه شهری آزادگان انجام داده است.


وی افزود: تمامی اقدامات براساس بازدید کارشناسان از مناطق مختلف این ناحیه، درخواست های مردم از طریق سامانه 137 و احساس نیاز منطقه برای بهبود سیما و فضای شهری انجام شده است.


معاون عمرانی منطقه دو شهرداری قزوین عنوان کرد: یکی از این اقدامات که در مهر ماه  امسال در سطح ناحیه شهری آزدگان انجام شده است ترمیم ترانشه معابراست.


حیدری گفت: در مهر ماه امسال، 309 متر مربع ترمیم ترانشه معابر در ناحیه شهری آزادگان انجام شده است.


وی افزود: شهروندان منطقه دو شهرداری قزوین می توانند مشکلات معابر و مشکلات سایر نقاط را از راه های مختلف ارتباطی به سمع و نظر مدیران این منطقه برسانند تا به این ترتیب در اسرع وقت این مشکلات بهبود پیدا کند.


پایان پیام.

 

تصاویر مرتبط