چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

حیدری:

360 متر پیاده روسازی در ناحیه آزادگان انجام شد

معاون فنی و عمرانی منطقه دو شهرداری قزوین عنوان کرد: براساس اطلاعات به ثبت رسیده در مهر امسال در ناحیه شهری ازادگان 360 متر پیاده روسازی کفپوش و آسفالت انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین، حیدری با اشاره به اقدامات انجام شده این منطقه در مهر ماه امسال اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در بهبود سیمای شهری و کیفیت معابر شهری موضوع پیاده رو سازی است که شهرداری منطقه دو قزوین سعی به انجام کامل آن داشته است.

وی افزود: براساس همین سیاست منطقه دو شهرداری قزوین در مهر ماه امسال تلاش ویژه ای را برای اجرای پیاده رو سازی کفپوش و آسفالت در ناحیه شهری آزادگان انجام داده است.

معاون فنی و عمرانی منطقه دو شهرداری قزوین عنوان کرد: براساس اطلاعات به ثبت رسیده در مهر امسال در ناحیه شهری ازادگان 360 متر پیاده روسازی کفپوش و آسفالت انجام شده است.

حیدری گفت: از این مقدار 325 متر مربع در زمینه پیاده رو سازی آسفالت و 35 متر مربع در زمینه پیاده رو سازی کفپوش صورت گرفته است.

پایان پیام.

 

تصاویر مرتبط