چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

فدایی فر:

بخشی از معضلات ناحیه شهری شهید بابایی برطرف شد

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین از برطرف شدن بخشی از معضلات ناحیه شهری شهید بابایی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین؛ فدایی فر گفت: در مهر ماه امسال  منطقه دو شهرداری قزوین تمام تلاش خود را انجام داده تا بدین وسیله بتواند در زمینه های مختلف عمرانی، خدماتی، فرهنگی و غیره اقدامات مختلفی را در دو ناحیه شهری شهید بابایی و آزادگان انجام دهد.

وی افزود: براساس همین سیاست، این منطقه در مهر ماه امسال، در ناحیه شهیدبابایی منطقه دو شهرداری قزوین اقدامات مختلفی را در زمینه لکه گیری معابر، تعمیر ترانشه معابر، پیاده روسازی اسفالت و کفپوش، ترمیم و یا نصب جداول، دریچه ها و غیره انجام داده است.

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین عنوان کرد: براساس آمار در ناحیه شهری شهیدبابایی منطقه دو شهرداری قزوین 800 متر مربع لکه گیری معابر، 368 مربع ترمیم ترانشه معابر 400 متر مربع پیاده رو سازی آسفالت و کفپوش انجام شده است.

فدایی فر تصریح کرد: همچنین در این مدت، در ناحیه شهری شهید بابایی 120 متر نصب و یا ترمیم جدول و 20 مورد نصب دریچه به ثبت رسیده است.

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین بیان کرد: در مهر ماه امسال  سعی شده است تا بتوانیم با سازمان های مختلفی از جمله سازمان عمران، سازمان مدیریت پسماندها، سازمان فرهنگی و ورزشی، سازمان پارک ها و فضای سبز و سازمان های خدمات رسان دیگر برای برطرف کردن معضلات این ناحیه شهری ارتباط گیری کنیم که 150 مورد به ثبت رسیده است.

پایان پیام

 

تصاویر مرتبط