جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۹

بهرامی:

معضلات ناحیه شهیدبابایی از سازمان‌ها و ادارت مختلف پیگیری شد

سرپرست منطقه دو شهرداری قزوین گفت: تعدادی از معضلات ناحیه شهری شهیدبابایی از سازمان ها و ادارت وابسته به شهرداری قزوین پیگیری شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین، بهرامی با اشاره به اقدامات انجام شده این منطقه در ماه گذشته اظهار داشت: یکی از سیاست های اصلی منطقه دو شهرداری قزوین برقراری تعامل سازنده و مناسب با سایر دستگاه های وابسته به شهرداری قزوین است.

وی با اشاره به اینکه تعامل با سازمان های وابسته به شهرداری قزوین می تواند مشکلات شهری این منطقه را کاهش دهد، افزود: این منطقه در هر ماه به صورت میانگین با هشت سازمان وابسته به شهرداری قزوین ارتباط برقرار کرده و با توجه به این ارتباط ها مشکلات شهری در این منطقه را برطرف می کند.

این مسوول گفت: در همین راستا در ناحیه شهری شهیدبابایی منطقه دو شهرداری قزوین در آذر ماه امسال 46 مورد معضلات و مشکلات این ناحیه از سازمان ها و اداره های مختلف پیگیری شده است.

سرپرست منطقه دو شهرداری قزوین اضافه کرد: از این تعداد 16 مورد در سازمان عمران، 7 مورد در مدیریت پسماند، 2 مورد در فضای سبز، یک مورد در سازمان زیبا سازی، 2 مورد سازمان فرهنگی و ورزشی، چهار مورد در معاونت ترافیک و 15 مورد خدمات رسان انجام داده است.

بهرامی اظهار داشت: امیدواریم با توجه به این پیگیری ها مشکلات شهروندان در این منطقه کاهش یافته و رضایت شهروندی افزایش پیدا کند.

پایان پیام.

 

تصاویر مرتبط