شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

بهرامی خبر داد:

پیگیری 160 مورد از معضلات ناحیه آزادگان از سازمان‌ها و ادارات مختلف

سرپرست منطقه دو شهرداری قزوین گفت: براساس آمار ثبت شده در بهمن ماه امسال 160 مورد پیگیری معضلات و مشکلات ناحیه شهری آزادگان از سازمان ها و ادارت مختلف به ثبت رسیده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین؛ بهرامی با تشریح فعالیت ناحیه آزادگان در بهمن ماه امسال اظهار کرد: در بهمن ماه امسال منطقه دو شهرداری قزوین تمرکز ویژه ای را برای برطرف شدن مشکلات ناحیه شهری آزادگان به کمک سازمان ها و ادارات مختلف داشت.


وی بیشترین مشکلات پیگیری شده در ناحیه آزادگان را درباره موضوعات خدمات‌رسانی، عمران و پسماند عنوان کرد و گفت: در بهمن ماه امسال برای برطرف شدن مشکلات ناحیه شهری آزادگان با سازمان های مختلفی از جمله سازمان عمران، سازمان مدیریت پسماندها، سازمان فرهنگی و ورزشی، سازمان فضای سبز، سازمان ترافیک و غیره ارتباط داشته ایم.


سرپرست منطقه دو شهرداری قزوین در ادامه بیان کرد: براساس آمار ثبت شده در بهمن ماه امسال 160 مورد پیگیری معضلات و مشکلات ناحیه شهری آزادگان از سازمان ها و ادارت مختلف به ثبت رسیده است.


بهرامی خاطرنشان کرد: براساس این آمار سازمان های خدمات رسان با 70 مورد و سازمان فرهنگی و ورزشی با یک مورد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان همکاری را با این ناحیه داشته اند.


وی گفت: ناحیه شهری آزادگان در بهمن ماه امسال در مدیریت پسماندها 22 مورد، سازمان فضای سبز 12 مورد و سازمان عمران 49 مورد پیگیری معضلات مختلف را انجام داده است.


پایان پیام.

 

تصاویر مرتبط