محبوبترین ها

 • ثبت 135 پیام در سامانه 137 منطقه دوشهرداری قزوین

 • 415 متر پیاده روسازی آسفالت در ناحیه آزادگان انجام شد

 • 148 مورد مراجعه مردمی در ناحیه شهری شهیدبابایی به ثبت رسید

 • 330 متر از معابر ناحیه شهری آزادگان ترمیم و بهسازی شد

 • پیشرفت 15درصدی پروژه احداث کانال هدایت آب‌های سطحی در منطقه دو

 • ساختمان اجرائیات منطقه دو شهرداری قزوین به بهره برداری رسید

 • رشد 20 درصدی پروژه عمرانی بوستان ولایت

 • رشد 80 درصدی پروژه جدول گذاری معابر اصلی و فرعی منطقه دو شهرداری قزوین

 • پیشرفت ۸۱ درصدی پروژه تئاتر شهر قزوین

 • لکه‌گیری بیش از 5 هزار مترمربع از معابر ناحیه آزادگان

 • مرمت و لکه‌گیری بیش از 5 هزار مترمربع پیاده‌رو در منطقه 2

 • برقراری بیش از 2هزار فقره ارتباط مردمی با منطقه 2 شهرداری

 • منطقه دو شهرداری قزوین در هفته ای که گذشت

 • یک هزار و 868 متر ترمیم ترانشه معابر در ناحیه آزادگان انجام شد

 • 509 متر مربع از معابر ناحیه شهید بابایی جدول‌گذاری شد

 • ثبت یک هزار و 625 پیام مردمی در حوزه منطقه2

 • انجام 6هزار و 272متر ترمیم ترانشه در ناحیه شهید بابایی

 • نصب 107 مورد دریچه در ناحیه شهری آزادگان

 • منطقه دو شهرداری قزوین در هفته ای که گذشت

 • یک هزار و 839 مورد مراجعه مردمی در ناحیه شهری آزادگان به ثبت رسید