محبوبترین ها

 • منطقه 2 شهرداری قزوین در هفته ای که گذشت

 • پروژه احداث نمازخانه بوستان ملت به بهره برداری رسید

 • پروژه محصور کردن زمین های غیر محصور 87 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

 • برخی از معضلات ناحیه شهری شهیدبابایی برطرف شد

 • پیگیری 192 مورد از معضلات ناحیه آزادگان از سازمان‌ها و ادارات مختلف

 • پروژه بهسازی معابر منطقه دو شهرداری قزوین 30 درصد رشد فیزیکی دارد

 • 162 متر ترمیم ترانشه معابر در ناحیه شهیدبابایی انجام شد

 • 442 متر پیاده روسازی آسفالت در ناحیه آزادگان انجام شد

 • پروژه احداث فرهنگسرای هادی آباد 45 درصد رشد فیزیکی دارد

 • 400 متر از معابر ناحیه شهری آزادگان لکه گیری شد

 • منطقه دو شهرداری قزوین در هفته ای که گذشت

 • 233 مورد مراجعه مردمی در ناحیه شهیدبابایی به ثبت رسید

 • فاز سوم بوستان امام علی (ع) 80 درصد رشد فیزیکی دارد

 • ثبت 121 پیام در سامانه 137 منطقه 2 شهرداری قزوین

 • پروژه احداث بوستان ولایت 15 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

 • معضلات ناحیه شهیدبابایی از سازمان‌ها و ادارت مختلف پیگیری شد

 • پروژه مجموعه ورزشی شقایق دو 20 درصد رشد فیزیکی دارد

 • 267 مورد مراجعه مردمی در ناحیه شهری آزادگان به ثبت رسید

 • منطقه 2 شهرداری قزوین در هفته ای که گذشت

 • فاز دوم پروژه بستر سازی رودخانه بازار 70 درصد رشد فیزیکی دارد