محبوبترین ها

 • پروژه فرهنگسرای هادی آباد 25 درصد رشد فیزیکی دارد

 • محل استقرار وانت بار های میوه فروش در منطقه دو شهر قزوین مشخص شد

 • تولید و انتشار 280 خبر از منطقه 2 شهرداری قزوین در فصل زمستان

 • منطقه دو شهرداری قزوین در هفته ای که گذشت

 • برخی از معضلات ناحیه شهری آزادگان برطرف شد

 • عملیات عمرانی پیاده‌روسازی آسفالت در ناحیه شهیدبابایی انجام شد

 • سرپرست منطقه دو شهرداری قزوین به کمپین"نه به چهارشنبه سوری خطرناک" پیوست

 • پیگیری 160 مورد از معضلات ناحیه آزادگان از سازمان‌ها و ادارات مختلف

 • پروژه لوله گذاری دفع آب‌های سطحی در میدان سرداران انجام شد

 • منطقه دو شهرداری قزوین در هفته ای که گذشت

 • پروژه مرمت و لکه گیری معابر ناحیه آزادگان 50 درصد رشد فیزیکی دارد

 • نهضت بهسازی محله هادی آباد در منطقه دو شهرداری قزوین آغاز شد

 • فاز دوم آماده سازی سطح منطقه دو 35 درصد رشد فیزیکی داشته است

 • 168 مورد مراجعه مردمی در ناحیه آزادگان به ثبت رسیده است

 • 152 متر مربع از معابر ناحیه شهری شهیدبابایی ترمیم و بهسازی شد

 • منطقه دو شهرداری قزوین در هفته ای که گذشت

 • پروژه مجموعه ورزشی شقایق دو 6 درصد رشد فیزیکی دارد

 • 345 متر مربع پیاده روسازی آسفالت و کفپوش در ناحیه شهری آزادگان انجام شد

 • فاز سوم بوستان امام علی (ع) ۶۵ درصد رشد فیزیکی دارد

 • ثبت 168 پیام در سامانه 137 منطقه 2 شهرداری قزوین