مشخصات فردي مدير شهرداري منطقه دو

 

نام
سلیمان
 
نام خانوادگي
بهرامی
تحصيلات
کارشناسی ارشد عمران
 
سوابق كاري
 
ریس سازمان عمران شهرداری قزوین
رییس کارخانه آسفالت شهرداری قزوین
کارشناس رسمی دادگستری