مشخصات فردي مدير شهرداري منطقه دو

 

نام
کیومرث
 
نام خانوادگي
فدایی فر
تحصيلات
فوق لیسانس شهرسازی
 
سوابق كاري
 
شهردار منطقه 1
شهردار منطقه 3 
معاون منطقه 2
 
مسئول شهرسازی هر سه منطقه