Favorites

 • سرپرست منطقه دو شهرداری قزوین از پروژه های مهم این منطقه بازدید کرد

 • پروژه احداث نمازخانه بوستان ملت 30 درصد رشد فیزیکی داشته است

 • پروژه پیاده روسازی بلوار مدرس به اتمام رسید

 • پروژه مرمت و لکه گیری آسفالت معابر ناحیه شهیدبابایی 46 درصد رشد فیزیکی داشته است

 • برخی از معضلات ناحیه شهری آزادگان برطرف شد

 • منطقه دو شهرداری قزوین در هفته ای که گذشت

 • پروژه محصور کردن زمین های غیر محصور 55 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

 • پروژه روکش آسفالت معابر منطقه دو 70 درصد رشد فیزیکی داشته است

 • 123 مراجعه مردمی در ناحیه شهری آزادگان به ثبت رسید

 • پروژه جدول‌گذاری معابر اصلی و فرعی منطقه 2 شهرداری قزوین 92 درصد رشد فیزیکی داشته است

 • معضلات ناحیه شهیدبابایی از سازمان‌ها و ادارت مختلف پیگیری شد

 • منطقه دو شهرداری قزوین در هفته ای که گذشت

 • پروژه احداث فضاهای روباز نمایشی در پارک ملت به زودی افتتاح می شود

 • پروژه تکمیل فرهنگسرای هادی آباد 15 درصد رشد فیزیکی داشته است

 • پروژه لوله گذاری دفع آب‌های سطحی منطقه دو، 50 درصد رشد فیزیکی داشته است

 • فاز سوم بوستان امام علی (ع) نزدیک به 60 درصد رشد فیزیکی داشته است

 • 90 متر ترمیم ترانشه معابر در ناحیه آزادگان انجام شد

 • 121 متر پیاده روسازی آسفالت در ناحیه شهیدبابایی انجام شد

 • برخی از معضلات ناحیه شهری شهیدبابایی برطرف شد

 • 190 متر از معابر ناحیه آزادگان لکه گیری شد